I dag har höstens blivande förskoleklasselever varit på besök. Vi var tillsammans med blivande 1:or, som vår grupp kommer att se ut till hösten. Vår grupp kommer  då att heta "RÖDA" gruppen. Tillsammans gjorde vi ett fantastiskt fantasi landskap!