I går på bildlektionen fick alla elever vara illustratörer. De fick en kort berättelse i fyra delar som de skulle rita passande bilder till. Det blev många fina bilder!

Efter lunch arbetade 1:orna med matematik. De skulle bygga ett torn av multilink-kuber som skulle vara fyra kuber högt. Sedan räkna ut hur många klossar de använde. Därefter fick de uppgiften att fortsätta bygga tornet till 6 kuber högt och 10 kuber högt. Alla elever var mycket engagerade och klarade det bra.

Idag har vi lärt oss om fjärilar. Vi har tittat på en film som visade fjärilens fyra olika stadier. Vi har också lärt oss att det finns.
170 000 olika fjärils arter i världen och 500 olika i Europa. Därefter gjorde vi egna fantasifjärilar.

Efter rasten fick förskoleklasseleverna se en teater som 3:orna själva hade skrivit. Den hette "Klumpspökena". Det var mycket uppskattat. 1:orna arbetade med matte hos Helena och Johanna under tiden.

Efter lunch fick vi lyssna och se på en konsert som musiklärarna från musikskolan hade i gymnastiksalen. Alla F/1:or och 2:or var där.