I går arbetade 1:orna med ämnet historia. De fick se en film som handlade om bronsåldern. Därefter var vi och tittade på hällristningar som finns här nära skolan. Lektionen avslutdes med att alla fick skriva sitt namn och även andra saker med runnycklar. Det var en mycket spännande och uppskattad lektion.
I dag har vi haft utelektioner uppe vid Nordiahallen. Eleverna fick leta vårtecken och det fanns också mattestationer att arbeta vid. Vi tittade också på gravplatserna som finns däruppe, det var mycket intressant. När det var fri lek var det många som lekte "bronsålder". De lekte många tillsammans från alla tre klasserna och de hade fantastiskt roligt tillsammans!

Vi avslutade skoldagen med ämnet engelska. Nu tränar vi på 10 nya ord och den här gången handlar det om saker som vi har i våra hem.